Welk lidwoord? De of het snoep

Is het de snoep of het snoep? Het juiste lidwoord is:


Het of de snoep

Het kan dus allebei. Snoep is een zelfstandig naamwoord waarbij zowel de en het als lidwoord gebruikt kan worden. Dus zowel de snoep als het snoep zijn correct en kunnen allebei gebruikt worden. Reacties

De of het, welk lidwoord?

Buigings-e

Elk of elke: Elk en elke snoep
Aanwijzend voornaamwoord
Dat of die: Dat en die snoep
Dit of deze: Dit en deze snoep
Bezittelijk voornaamwoorden
Ons of onze: Onze en ons snoep
Jou of jouw: Jou en jouw snoep

De of het

Volgens de regels wordt het lidwoord 'de' gebruikt bij mannelijke en vrouwelijke zelfstandige naamwoorden en 'het' wordt gebruikt bij onzijdige zelfstandige naamwoorden. Er zijn weinig regels te geven voor het gebruik van de of het. Op deze site kun er je snel achter komen welk lidwoord bij een zelfstandig naamwoord hoort. Er zijn ook zelfstandige naamwoorden waar je beide lidwoorden voor kunt zetten. Een voorbeeld is 'de/het account'. Je kunt zeggen: 'de account aanmaken/het account aanmaken', beide vormen zijn correct. Ook voor Engelse leenwoorden kun je meestaal beide lidwoorden gebruiken (bijvoorbeeld de/het car).