Welk lidwoord? De of het paard

Is het de paard of het paard? Het juiste lidwoord is:


Het paard

De of het, welk lidwoord?

Buigings-e

Elk of elke: Elk paard
Aanwijzend voornaamwoord
Dat of die: Dat paard
Dit of deze: Dit paard
Bezittelijk voornaamwoorden
Ons of onze: Ons paard
Jou of jouw: Jou paard

De of het

Volgens de regels wordt het lidwoord 'de' gebruikt bij mannelijke en vrouwelijke zelfstandige naamwoorden en 'het' wordt gebruikt bij onzijdige zelfstandige naamwoorden. Er zijn weinig regels te geven voor het gebruik van de of het. Op deze site kun er je snel achter komen welk lidwoord bij een zelfstandig naamwoord hoort. Er zijn ook zelfstandige naamwoorden waar je beide lidwoorden voor kunt zetten. Een voorbeeld is 'de/het account'. Je kunt zeggen: 'de account aanmaken/het account aanmaken', beide vormen zijn correct. Ook voor Engelse leenwoorden kun je meestaal beide lidwoorden gebruiken (bijvoorbeeld de/het car).